Znalecké posudky

V roce 1997 jsme obdrželi statut soudního znalce a na základě tohoto jmenování Vám můžeme nabídnout vypracování znaleckých posudků na motorová vozidla, stroje a strojní zařízení pro

  • firmy
  • soukromníky
  • státní orgány
  • jako pozůstalostní řízení

Ceny jsou obvykle stanoveny dohodou.

(c)2004-2022 Autoprofes